Browsing: Ali Ronay ve Maksut Aşkar

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW tarafından hayata geçirilen gastronomi projesi BMWlicious, reklam pazarlama, iletişim ve halkla ilişkiler alanlarında birbiri ardına yeni ödüller kazanmaya devam ediyor